januari 2018

 

april 2016

Haptotherapie en kinderen.

De balans weer terug in het gezin.

‘We gaan hier aan het werk om jou/jullie wat steviger op je benen te laten staan. Het doel is dat je bij tegenslagen (concreter: een toets, een lastige vriendschap, problemen in het gezin) meer zelfvertrouwen ervaart. Ik wil je/jullie graag helpen zelf oplossingen te vinden.’

Haptotherapie en kinderen

Opgroeien gaat soms vanzelf en soms worstelt je kind een tijdje. Dan kun je als ouder(s) die worsteling zien, maar je weet misschien niet altijd hoe je kunt helpen, terwijl je dat zo graag zou willen. Voor kinderen in het Basis- en het Voortgezet Onderwijs kan haptotherapie op zo’n moment een hulpbron zijn. Bij kinderen is gevoel meestal nog primair zichtbaar en weinig aangepast aan hun verstand. Wanneer kinderen echter te veel angst, pijn of verdriet ervaren, kunnen ze door die spanning problemen ervaren in hun gevoelsleven: hun ontwikkeling stopt soms even. Je kunt je kind dan niet zo goed bereiken. Een open kind kan dan ineens gesloten lijken. Wat je in ieder geval merkt als ouder, is dat je kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Dit kan van invloed zijn op het hele gezin. Aan de bel trekken en steun zoeken doe je dan ook niet ‘alleen’ voor je kind, maar voor het hele gezin, hoe groot of klein dat ook is!

Wat doet haptotherapie?

Contact maken door te praten met je kind lukt even niet meer. Kinderen kunnen soms ongemerkt openen en sluiten. Als je dat kunt waarnemen, kun je proberen een ingang te vinden om op een andere manier contact te maken. Als dat contact er is, proberen we samen het gevoelsleven voor een kind weer herkenbaar en vertrouwd te maken. Dat geeft rust en vertrouwen. Niet alleen voor het kind zelf, ook ouders hebben daar vanzelfsprekend baat bij. Het is fijn als het hele gezin weer vrijheid ervaart in de omgang met elkaar.

Oefeningen, spelen en aanrakingen kunnen helpen weer te openen en het leven (concreter: een toets, een vriendschap, problemen in het gezin) aan te gaan. Kinderen kunnen zo weer een helder beeld krijgen van wie ze zijn, ze ervaren aan den lijve wat prettig voor ze is en wat juist niet. Uiteindelijk is het doel dat ze dit aan zichzelf en aan anderen kunnen laten zien. Op een voor hun passende manier.

Het gaat er nadrukkelijk niet om dat ik als therapeut alles voor een kind oplos, maar wel kan ik een kind helpen wat steviger op zijn of haar benen te staan, zodat ze in het leven meer (zelf)vertrouwen gaan ervaren. Voor een opgroeiend kind is dit een spannende en flinke taak! Een steuntje in de rug kan een kind weer in beweging zetten.

Uitgangspunt is dat er veiligheid en vertrouwen is tussen mij en het kind. Daar neem ik allereerst de tijd voor. Als er nog niet gepraat of aangeraakt kan worden, werk ik af en toe met Jan: een zeer kindvriendelijke en vrolijke hond. Mijn ruime onderwijservaring neem ik vanzelfsprekend mee in mijn werk als haptotherapeut.

Het zoeken naar en werken aan het goede en gezonde stuk dat elk kind heeft, staat bij mij voorop. Een kind kan daarna veelal zelf aangeven of er nog gepraat gaat worden over wat zo dwars zit en wat problematisch is. Dat praten is namelijk niet eens altijd nodig als een kind zich in staat voelt om zelf verder te kunnen. Met dat gegroeide sterke stuk!

Soms wordt een kind in de praktijk aangemeld door een ouder, soms komen ouders eerst zelf op gesprek. In principe werk ik ‘met het gezin’. Dat houdt in dat het kind tijdens een sessie alleen mag komen of samen met een ouder. Daarnaast werk ik met beide ouders: ik nodig altijd ouders uit om bij te praten en begeleiding te bieden in het ondersteunen van hun kind.

Ik nodig u van harte uit voor een vrijblijvende kennismaking in mijn praktijk!

Tel. 06 26054544

maart 2015 - Gorcumse Courant

 

november 2014

In het nieuws